Gospodarka odpadami

Spółka TRYTON, zgodnie z obowiązującą ustawą, jest zarejestrowana w bazie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nasz numer rejestrowy BDO: 000295640. W myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym każdy użytkownik tego rodzaju sprzętu, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierający taki sprzęt. Kategorycznie zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Zużyty sprzęt jest niebezpieczny dla środowiska oraz zdrowia.

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

UWAGA! Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:

Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego.

Zwrotu sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu, w miejscach organizowanych przez Urzędy Gminy. Zgodnie z art. 37 sprzęt można zwrócić bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w sklepie detalicznym o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, pod warunkiem że żaden z zewnętrznych wymiarów zwracanego sprzętu nie przekracza 25 cm.

Pamiętaj, możesz bezpłatnie oddać nam zużyty sprzęt tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach co kupujesz. Na przykład, kiedy kupujesz u nas nową drukarkę, możesz oddać nam swoją starą drukarkę. Pamiętaj, że sprzęt, który oddajesz, musi być kompletny.

Jak oddać nam zużyty sprzęt w sklepie stacjonarnym

Gdy robisz zakupy w naszym sklepie stacjonarnym salonie, zabierz zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny ze sobą. Kup nowy sprzęt i oddaj bezpłatnie tego samego rodzaju zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny.

Jak przekazać nam zużyty sprzęt przy zakupach online

Jeśli kupujesz sprzęt z dostawą napisz na tryton@tryton.com.pl lub zadzwoń do nas pod 56 30 70 070. Ustalimy wspólnie szczegóły odbioru oraz termin, w którym kurier odbierze od Ciebie bezpłatnie zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny z tego samego adresu.